Instrukcja użytkowania i regulacji

Instrukcja użytkowania i regulacji drzwi

DoorSafe C – (rys 1 – element 1) w zamku uruchamianym wkładką bębenkową zamek główny i rygle dodatkowe obsługiwane są kluczem. Ich obrót powoduje uruchomienie lekko działającej zasuwnicy, nie wymagającej konserwacji, sterującej równocześnie wszystkimi punktami ryglowania. Górna wkładką ryglujemy po uruchomieniu i zaryglowaniu dolnym kluczem zamka. Odryglowujemy w kolejności najpierw górny klucz następnie dolnym kluczem otwieramy cały zamek.

nowe_wyposarzenie2016-v1 Rys.1

Regulacja zamka i puszek:

Regulację docisku skrzydła wykonuje się poprzez przestawienie „puszek” (Rys. 1 element 2 górny i dolny) obrócenie z „-„ na „+” lub popuszczamy lub dociskamy siłę docisku na zaczepie poprzez lekkie odkręcenie dwóch śrub i przesuniecie języka zaczepu plus minus do żądanej pozycji przypadku listwy zaczepowej siłę docisku skrzydła do ramy regulujemy imbusem plus minus do pożądanego ęfektu.

Konserwacja zamka i zaczepów rygli,  języka  zamka i puszek:

Raz do roku należy przed okresem zimowym przesmarować smarem  lub spryskać smarem np WD40 wszystkie punkty ryglowania. Otwieramy skrzydło przekręcamy kluczem by wystawały wszystkie rygle po czym smarujemy każdy rygiel z osobna Po tej czynności cofamy kluczem wszystkie rygle. Szczególna uwagę zwracamy by język od klamki płynnie wskakiwał w blachę zaczepową zamka By uzyskać płynne i bezpieczne działanie zamka również smarujemy poszczególne blachy zamka w ramie nakładając  smar na poszczególne punkty ryglowania.

Regulacja zawiasów 3D :

BAKA protect 3D to system zawiasów do drzwi wejściowych z drewna, z których każdy pełni określona
funkcję. Za pomocą korpusów zamontowanych u góry i na dole reguluje się luz boczny i docisk (A), podczas gdy
zawias środkowy służy do regulacji wysokości (H) i luzu bocznego.
regulacja-3d
regulacja-3d_2
REGULACJA LUZU BOCZNEGO

1. Lekko poluzować 2 śruby zaciskowe w części skrzydłowej 1 we wszystkich zawiasach.

2. Ustawienia dokonać śrubą regulacyjną przy pomocy klucza inbusowego SW 4 . Obrót w lewo – regulacja w stronę zamka (max. 3 mm). Obrót w prawo – regulacja w stronę zawiasów (max. 3 mm).

3. Śruby zaciskowe 1 ponownie dokręcić.

REGULACJA WYSOKOŚCI

1. Śruby zaciskowe 3 we wszystkich częściach ramowych lekko poluzować.

2. Dzięki technice opartej na zasadzie mimośrodu, regulacji wysokości dokonuje się środkowym zawiasem H przy pomocy klucza inbusowego SW 4 w zakresie (max. 3 mm).

3. Śruby zaciskowe 3 wszystkich części ramowych ponownie dokręcić.

R E G U L A C J A D O C I S K U

1. Lekko poluzować śruby zaciskowe 3 w częściach ramowych zawiasów.

2. Dzięki technice opartej na zasadzie mimośrodu, regulacji docisku dokonuje się w części ramowej zawiasami A 5 , zamontowanymi u góry i na dole, przy pomocy klucza inbusowego SW 4 w zakresie (max. 4 mm).

3. Śruby zaciskowe wszystkich części ramowych ponownie dokręcić.

Zabezpieczanie stolarki materiałami ochronnymi

Przed przystąpieniem do prac budowlanych, renowacyjnych itp., należy pamiętać o wcześniejszym zabezpieczeniu stolarki przed zabrudzeniem odpowiednimi taśmami, nie powodującymi uszkodzeń lakierów akrylowych (np. TESA 4438, 4840, 4172 lub Taśma malarska  blue dolphin tapes niebieska wzór CRD 001930777). Taśmę należy jak najszybciej usunąć, aby nie wystąpiło zjawisko wulkanizacji. Kupując inne niż wyżej wymienione samoprzylepne taśmy należy upewnić się u sprzedawcy, specjalisty czy dana taśma może służyć do zabezpieczania stolarki drewnianej i czy nie spowoduje zniszczenia powłoki lakierniczej.

Właściwa wentylacja

Wysoka wilgotność w pomieszczeniach powoduje uszkodzenia drzwi. Zatem ważne jest, aby pomieszczenia były regularnie wietrzone i prawidłowo wentylowane. Głównym celem wentylacji jest odprowadzenie powstałej wilgoci. Nie stosowanie się do tych zaleceń spowoduje wzrost wilgotności względnej w pomieszczeniach, co objawia się zjawiskiem kondensacji pary wodnej na drzwiach. Ma to niekorzystny i niszczący wpływ stolarkę otworową.. Szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad poprawnej wentylacji w trakcie wykonywania mokrych prac budowlanych, tj. tynków, wylewek itp. Przy tego typu pracach pomieszczenia bezwzględnie powinny być poddane w sposób ciągły wietrzeniu na przeciągu. W okresie zimowym należy jednocześnie wietrzyć na przeciągu i ogrzewać pomieszczenia. Gdy powstają skropliny pary wodnej na wewnętrznych stronach drzwi, należy niezwłocznie dokonać wietrzenia. W przeciwnym razie agresywna chemicznie wilgoć, woda budowlana, która wydostaje się z wylewek, tynków itp., skropli się na drzwiach. Jeżeli nie znajdzie innego ujścia zacznie się wchłaniać w skrzydło drzwiowe powodując jego pęcznienie. Konsekwencją tego będzie wypaczanie się elementów konstrukcyjnych, ich rozklejanie, przebarwienie powłoki lakierniczej i generalne uszkodzenie stolarki. Będzie to miało decydujące znaczenie w przyszłym eksploatowaniu drzwi i stanie się przyczyną powstawania problemów. Gwarancja jaką Państwo otrzymali na zakupioną stolarkę straci ważność.